Omaishoitaja, jaksatko jatkaa?

Onko sinulla uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamistasi? Hae kuntoutukseen! Saat asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisesi tueksi.

Työ- ja toimintakyvyn parantamisen lisäksi tavoitteena on myös

 • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
 • omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn oppiminen
 • sinun ja hoidettavasi arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
 • ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista
 • omaishoitajuutta tukevien palveluiden/toimijoiden/järjestöjen toimintaan tutustuminen.

Järjestämme Helsingissä (Wilhelmiina, Pikku Huopalahti) omaishoitajien Kela-kuntoutusta sekä pari- että yksilökursseina. Molempiin voi osallistua yöpyen tai avomuotoisesti.

Toteutamme kurssit yhteistyössä Wilhelmiina Kodin kanssa, jolla on yli 20 vuoden kokemus vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta. Wilhelmiina sijaitsee Helsingin Pikku Huopalahdessa, hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta.

Näin haet

 1. Täytä Kelan hakemuslomake KU 132.
 2. Hanki hakemuksen liitteeksi kotikuntasi toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijänä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, kunnan omaishoidosta vastaava henkilö, hoitava lääkäri tai muu kunnan työntekijä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin. Selvityksen pitää olla alle vuoden vanha.
 3. Hanki lääkäriltä selvitys terveydentilastasi (B-lausunto)
 4. Toimita lomake ja selvitykset Kelan toimistoon.

Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on sinulle maksuton ja lisäksi voit hakea Kelasta kuntoutusrahaa.

Kenelle

Kurssit on tarkoitettu omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville tai avustaville henkilöille, joilla

 • sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua
 • on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
 • ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Voit olla opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

Parikurssit 5+5+5 vrk, toteutus 10 kk aikana, 8 kuntoutujaa ja 8 omaista

Jaksot sisältävät sekä omaa että yhteistä ohjelmaa omaishoitajille ja läheisille. Hoitohenkilöstö huolehtii läheisesi päivittäisten toimintojen sujuvuudesta (pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu), joten sinä voit
keskittyä omaan ohjelmaasi.

Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän kykenee toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Lisäksi hänen terveydentilastaan on kuntoutukseen saavuttaessa esitettävä alle vuoden vanha lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi kopio sairauskertomuksen tekstistä tai sairaalajakson loppuarvio tai kotihoidon antama selvitys terveydentilasta sekä tieto ajantasaisesta lääkityksestä.

Yksilökurssit 5+5 vrk, toteutus 6-8 kk aikana, 10 kuntoutujaa

Sisältö

Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja yhmäytymistä tukevien menetelmien avulla. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja , sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja liikunnanohjaaja sekä erityistyöntekijöitä. 

Kysy lisää!

 
Paula Kivekäs
kuntoutuskoordinaattori
puh. 0400 373 024
paula.kivekas@avire.fi


Janette Havia
myyntipäällikkö
puh. 050 462 1061
janette.havia(at)avire.fiAino Hokkanen
kuntoutuskoordinaattori
p. 044 7060 162
aino.hokkanen(at)avire.fi

Esite